Política de privacitat

Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Granollers en relació amb el registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament.

Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al compliment d’una missió feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment d’obligació legal. Podeu ampliar aquesta informació a: www.granollers.cat/politicadeprivacitat

Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant-vos a l’a/e: oac@ajuntament.granollers.cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, Porxada, 6, 08401 Granollers (Barcelona) 

info@bibliomobilitat.cat

The page was designed with Mobirise theme